Zawartość

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przeprowadził wizytację w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie.

Data: 
Od 2019-03-19 do 2019-03-20

W dniach 19-20 marca  2019 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur wizytował Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie. Wizytujący dokonali oglądu wszystkich pomieszczeń placówki (m.in. pokoi, sanitariatów, jadalni), przeprowadzili rozmowy z wychowankami i personelem oraz zapoznali się z wybraną dokumentacją.

Delegacja nie odnotowała sygnałów świadczących o złym traktowaniu wychowanków. Przeciwnie, opinie przedstawiane na temat personelu były bardzo ciepłe i serdeczne. Nieletni bardzo pozytywnie wypowiadali się także o ogólnych warunkach i zasadach panujących w ośrodku.

W ocenie Mechanizmu mocną stroną wizytowanej placówki jest panująca w niej pełna wzajemnego poszanowania i zrozumienia atmosfera. Delegacja bardzo dobrze oceniła również działalność Rzecznika Praw Wychowanków.

W wizytowanej jednostce delegacja odnotowała problem wynikający z konieczności zmian o charakterze systemowym, związany z brakiem regulacji dotyczącym sytuacji nieletnich w ciąży oraz nieletnich i ich dzieci po urodzeniu. Ponadto wizytujący dostrzegają konieczność zatrudnienia w placówce terapeuty uzależnień, bowiem przebywają w niej nieletni uzależnieni od środków psychoaktywnych, a pobliskie ośrodki uzależnień nie zapewniają specjalisty dziecięcego.

Warunki bytowe KMPT ocenił jako bardzo dobre.

Szczegółowe zalecenia zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT