Zawartość

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur oraz przedstawiciel Pełnomocnika Terenowego w Gdańsku przeprowadzili wizytację w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kwidzynie.

Data: 
Od 2019-04-01 do 2019-04-02

W dniach 1-2 kwietnia 2019 r. Krajowy Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) oraz przedstawiciel Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w Gdańsku przeprowadzili ponowną wizytację Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie. Poprzednia wizytacja placówki odbyła się w dniu 13 października 2015 r.

MOW w Kwidzynie jest placówką resocjalizacyjno-rewalidacyjną, przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie i niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim oraz niedostosowanych społecznie w normie intelektualnej, w wieku do 18 lat. W dniu wizytacji, na 60 dostępnych miejsc, w ośrodku przebywało 48 wychowanek.

W trakcie wizytacji przedstawiciele KMPT zwrócili uwagę na bardzo dobre warunki bytowe panujące w ośrodku, a także na dobre praktyki wizytowanej placówki, spośród których wskazać należy m.in. na:
• funkcjonowanie instytucji Trybuna Młodzieżowego, tj. wybieranej kadencyjnie osoby spoza pracowników MOW, spełniającej rolę rzecznika praw wychowanki;
• wręczanie każdej nowoprzyjętej do MOW wychowance „Przewodnika wychowanki”, tj. przygotowanej przez psycholog MOW broszury informacyjnej, która w przystępny dla małoletniej sposób opisuje organizację placówki;
• autorskie programy przygotowane dla wychowanek, np. program „Dobra mama”, przygotowujący do odpowiedzialnego rodzicielstwa;
• szeroką współpracę ze środowiskiem lokalnym (np. wolontariat, zajęcia sportowe);
• zapewnienie przez MOW (w wybrane dni tygodnia) obecności w placówce seksuologa oraz terapeuty uzależnień, a także codziennej obecności pielęgniarki.

Przeprowadzona wizytacja miała charakter prewencyjny i miała na celu sprawdzenie wykonania przez MOW w Kwidzynie zaleceń KMPT wydanych po pierwszej wizytacji placówki w 2015 r. Ze wstępnych ustaleń wynika, że wszystkie dotychczasowe zalecenia zostały zrealizowane, jednak w ocenie przedstawicieli KMPT zakres realizacji niektórych z nich wymaga podjęcia przez placówkę dodatkowych działań, polegających m.in. na:
• ujednoliceniu treści statutu i regulaminu stopni dostosowania społecznego w zakresie kar dyscyplinarnych;
• podjęciu reakcji na odebrane przez wizytujących od wychowanek sygnały o stosowaniu wobec nich odpowiedzialności zbiorowej przez wychowawców;
• organizowaniu dla personelu okresowych szkoleń z zakresu praw dziecka.

Szczegółowe uwagi KMPT zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT