Zawartość

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przeprowadził wizytację w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Strzelnie.

Data: 
Od 2019-04-08 do 2019-04-10

W dniach 8-10 kwietnia 2019 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur wizytował Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie. Wizytujący dokonali oglądu wszystkich pomieszczeń placówki (m.in. pokoi, sanitariatów, jadalni), przeprowadzili rozmowy z wychowankami i personelem oraz zapoznali się z wybraną dokumentacją.

Celem wizytacji KMPT, zgodnie z art. 19 OPCAT, było sprawdzanie sposobu traktowania osób nieletnich przebywających w placówce, w celu wzmocnienia, jeśli to niezbędne, ich ochrony przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem, a następnie przedstawianie rekomendacji właściwym władzom w celu poprawy traktowania oraz warunków osób nieletnich i zapobiegania torturom oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, mając na uwadze odpowiednie standardy organizacji międzynarodowych.

W ocenie Mechanizmu mocną stroną wizytowanej placówki jest wielość sekcji zainteresowań oraz możliwość udziału wychowanków w różnorodnych konkursach i turniejach.

W wizytowanej jednostce delegacja odnotowała problem wynikający z konieczności zmian o charakterze systemowym, związany z zagadnieniem stosowania monitoringu wizyjnego. 
Warunki bytowe KMPT ocenił jako przeciętne. Zastrzeżenia osób wizytujących w tym zakresie budziły kraty w oknach placówki, a także wulgaryzmy znajdujące się w toalecie.
Ponadto, Mechanizm ustalił, że wychowankowie przyjmowani do placówki nie są badani profilaktycznie przez lekarza. Zdarza się również, że nieletni poddawani są  testom na obecność narkotyków w organizmie przez pracowników MOW.

Osoby wizytujące ustaliły także, że w placówce rozwinięte jest „drugie życie”.

Szczegółowe zalecenia zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT