Zawartość

Wizytacja Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym „Dom Rodzinny” w Nowym Dworze Mazowieckim.

Data: 
Od 2019-04-29 do 2019-04-30

W dniach 29-30 kwietnia 2019 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur wraz z lekarką – ekspertką zewnętrzną, przeprowadzili wizytację w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym „Dom Rodzinny” w Nowym Dworze Mazowieckim. W budynkach placówki funkcjonuje ZOL, odział opieki paliatywno-hospicyjnej, jak dom opieki – w sumie 195 miejsc. W samym ZOL zakontraktowanych jest 67 miejsc przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jednak obecnie przebywa tam 90 pacjentów, z czego ok. 80 proc. stanowią osoby leżące.

Warunki bytowe placówki zostały uznane za dobre. Wszystkie pomieszczenia były czyste i zadbane. Placówka jest wolna od barier architektonicznych.

Wizytujący bardzo dobrze ocenili dostęp pacjentów do pomocy psychologicznej, szczególnie w chwili przyjęcia do placówki – w ciągu pierwszych kilku dni pacjent ma możliwość rozmowy z psychologiem. Zapewnienie właściwej opieki psychologicznej jest szczególnie istotne, gdy pacjent trafia do tego typu placówki. Często doświadcza wtedy silnego oporu, nie potrafi pogodzić się z nową, trudną dla niego sytuacją, czemu może towarzyszyć spadek nastroju, negatywne emocje oraz napięcie psychiczne. Rola psychologa pracującego z pacjentem w tym okresie jest bardzo ważna. Wizytujący pozytywnie ocenili także dostęp pacjentów do różnych form terapii zajęciowej.

W opinii KMPT niepokojącym zjawiskiem jest natomiast brak odpowiednich szkoleń dla personelu. Te, które są organizowane dotyczą m.in. leczenia ran przewlekłych czy opatrunków specjalistycznych. Niektórzy pracownicy biorą także udział w innych specjalistycznych szkoleniach, jednak ze względu na charakter pracy niezwykle ważne jest, aby program szkoleń obejmował cały personel placówki. Warto zatem wzbogacić ofertę szkoleń o kwestie dotyczące nawiązywania kontaktu z trudnym pacjentem, rozwiązywania konfliktów, sposobów radzenia sobie ze stresem i agresją, problematyki wypalenia zawodowego oraz metod przeciwdziałania temu zjawisku. Niezwykle ważne byłoby także objęcie personelu superwizją.

Szczegółowe zalecenia zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.

 

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT