Zawartość

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przeprowadził wizytację w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym we Wrocławiu (Pl. Grunwaldzki 3 B).

Data: 
Od 2019-05-07 do 2019-05-09

W dniach 7-9 maja 2019 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur (KMPT) wizytował Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Matki Teresy Potockiej we Wrocławiu, przy pl. Grunwaldzkim 3b. Jest on placówką dla dziewcząt, prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Nadzór nad działalnością placówki sprawują: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieście, III Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Przedstawiciele KMPT dokonali oglądu pomieszczeń placówki, terenu rekreacyjnego i inspekcji samochodu służącego do przewozu nieletnich, przeprowadzili rozmowy z wychowankami i personelem oraz zapoznali się z wybraną dokumentacją.

Delegacja nie odnotowała sygnałów świadczących o stosowaniu tortur lub innych form nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz karania wychowanek.

Warunki detencji ulegają systematycznej poprawie. W dniach wizyty KMPT zakończył się remont placówki i wychowanki miały zostać zakwaterowane do pomieszczeń o wysokich standardzie. Pozytywnie oceniono m.in. pokój dla matki z dzieckiem, posiadający własna łazienkę. W planach są dalsze prace modernizacyjne, m.in. budowa nowej auli, siłowni i boiska do siatkówki.

Placówka nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w związku z czym samodzielne funkcjonowanie wychowanki poruszającej się na wózki inwalidzkim lub o obniżonej sprawności fizycznej, byłoby mocno utrudnione. Na terenie placówki nie ma bowiem windy (sypialnie usytuowane są na 3 piętrze placówki), zaś toalety nie spełniają standardów dostępności (m.in. brak jest odpowiedniej przestrzeni manewrowej dla wózka inwalidzkiego, ułatwień w postaci poręczy, zbyt wysoko usytuowano włączniki światła i lustra, brodziki prysznicowe posiadają wysoki próg).

W ocenie KMPT wzmocnienia wymagają podstawowe zabezpieczenia służące ochronie przed torturami:
1. Wychowankowie przyjmowani do placówki, mimo iż są oglądani przez pielęgniarkę, nie są niezwłocznie zbadani przez lekarza. Badanie lekarskie ma miejsce w okresie nawet kilku miesięcy po przyjęciu do placówki.
2. Ewentualne obrażenia nieletnich należy dokumentować na specjalnym formularzu przewidziany do tego celu, z wykresami ciała do oznakowania urazów (mapami ciała), który będzie przechowywany w dokumentacji medycznej wychowanek.
3. Personel placówki (w szczególności lekarz, pielęgniarka i psycholog) powinni zostać zapoznani
z Protokołem stambulskim i w swojej codziennej pracy korzystać z zawartych tam zasad
i wskazówek.
4. Skargi należy ewidencjonować w specjalnym rejestrze, zwracając uwagę, by nie był on powszechnie dostępny i gwarantował nieletnim poufność i bezpieczeństwo.

Wnioski z wizytacji i zalecenia, mające na celu wzmocnienie ochrony wychowanek MOW przed złym traktowaniem zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT