Zawartość

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur oraz przedstawiciel Pełnomocnika Terenowego we Wrocławiu przeprowadzili wizytację w Areszcie Śledczym w Dzierżoniowie.

Data: 
Od 2019-06-03 do 2019-06-05

W dniach 3-5 czerwca 2019 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur (KMPT) wizytował Areszt Śledczy w Dzierżoniowie.

Delegacja dokonała oglądu Aresztu, przeprowadziła rozmowy z tymczasowo aresztowanymi i skazanymi oraz personelem, jak również zapoznała się z wybraną dokumentacją.

Nie odnotowano sygnałów świadczących o złym traktowaniu osadzonych.

Wśród dobrych praktyk dostrzeżonych przez wizytujących wskazać należy możliwość spotkania każdego nowoprzybyłego osadzonego, także przetransportowanego z innej jednostki, z komisją penitencjarną. Dobrą praktyką jest również zorganizowanie oddziałowych pralni-suszarni dla osadzonych.

Osadzeni wysoko ocenili służbę zdrowia w Areszcie.

Do mankamentów wizytowanej jednostki należy głównie uboga oferta zajęć sportowych dla osadzonych oraz zły stan niektórych cel mieszkalnych.

Przedstawiciele KMPT nie napotkali trudności w realizacji zadań.

Zebrane podczas wizytacji informacje zostaną poddane analizie w Biurze RPO.

Szczegółowe zalecenia zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.

 

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT