Zawartość

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przeprowadził wizytację w Placówce Pielęgnacyjno - Opiekuńczej „TIM” w Markach (ul. Ząbkowska 11 a)

Data: 
Od 2019-06-17 do 2019-06-18

W dniach 17-18 czerwca 2019 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur wizytował Placówkę Pielęgnacyjno-Opiekuńczą „TIM” w Markach  (ul. Ząbkowska 11 a).

Wizytujący dokonali oglądu wszystkich pomieszczeń placówki (pokoi, sanitariatów), przeprowadzili rozmowy z pensjonariuszami i personelem oraz zapoznali się z wybraną dokumentacją.

Celem wizytacji KMPT, zgodnie z art. 19 OPCAT, było sprawdzanie sposobu traktowania osób przebywających w placówce, w celu wzmocnienia, jeśli to niezbędne, ich ochrony przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem.

Warunki bytowe KMPT ocenił jako bardzo dobre. Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych, co umożliwia swobodne i bezpieczne poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi. Placówka wolna jest także od nieprzyjemnych zapachów.
W trakcie oglądu placówki zwrócono uwagę, że w ogólnodostępnym miejscu nie były wywieszone dane teleadresowe do instytucji stojących na straży praw człowiek (Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznik Praw Obywatelskich, Helsińska Fundacja Praw Człowieka). Zauważano także, że leki zapasowe przechowywane są w torebkach pod biurkiem (brak oddzielnej szafy). Ponadto, osoby wizytujące ustaliły, że placówka nie dyspouje żadną ofertą zajęć kulturalno-oświatowych dla pensjonariuszy, a także nie prowadzi żadnej terapii.

Szczegółowe zalecenia zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.
 

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT