Zawartość

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przeprowadził wizytację w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie

Data: 
Od 2019-07-01 do 2019-07-03

W dniach 01-03 lipca 2019 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur wizytował Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie. Delegacja KMPT odwiedziła oddział sądowy o wzmocnionym zabezpieczeniu i  o podstawowym zabezpieczeniu. Wizytujący dokonali oglądu wszystkich pomieszczeń placówki (pokoi, sanitariatów), przeprowadzili rozmowy z pacjentami i personelem oraz zapoznali się z wybraną dokumentacją.

Celem wizytacji KMPT, zgodnie z art. 19 OPCAT, było sprawdzania sposobu traktowania osób przebywających w placówce, w celu wzmocnienia, jeśli to niezbędne, ich ochrony przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem, a następnie przedstawianie rekomendacji właściwym władzom w celu poprawy traktowania oraz warunków osób pozbawionych wolności i zapobiegania torturom oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, mając na uwadze odpowiednie standardy organizacji międzynarodowych.

Warunki bytowe KMPT ocenił jako dobre. Jednakże budynek posiada bariery architektoniczne, co uniemożliwia swobodne i bezpieczne poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi. W trakcie oglądu placówki zwrócono także uwagę, że w ogólnodostępnym miejscu nie były wywieszone dane teleadresowe do instytucji stojących na straży praw człowiek (Rzecznik Praw Obywatelskich, Helsińska Fundacja Praw Człowieka). Ponadto w niektórych pokojach, delegacja stwierdziła brak dostępu do łóżka z trzech stron.

Osoby wizytujące ustaliły również, że w placówce wszelkie rozmowy telefoniczne pacjentów (także z obrońcą) nadzorowane są przez personel. Dodatkowo ustalono, że przy przeprowadzaniu badania lekarskiego poza oddziałem zasadą jest obecność personelu. 

Szczegółowe zalecenia zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.
 

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT