Zawartość

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przeprowadził wizytację w Zakładzie Karnym w Zarębie

Data: 
Od 2019-07-08 do 2019-07-11

W dniach 8 – 11 lipca 2019 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację Zakładu Karnego w Zarębie w celu sprawdzenia sposobu traktowania osób pozbawionych wolności.

Zakład Karny w Zarębie jest jednostką typu półotwartego dla skazanych mężczyzn - recydywistów penitencjarnych oraz odbywających karę po raz pierwszy. Pojemność jednostki wynosi 467 miejsc. W dniu wizytacji w Zakładzie Karnym przebywało ogółem 341 osadzonych.

Przedstawiciele KMPT uznali warunki bytowe za dobre. Podkreślić należy, iż od kilku lat w jednostce prowadzone są sukcesywnie prace budowlano-remontowe. W czasie wizytacji wyłączony z użycia był jeden z pawilonów mieszkalnych. Pomimo zadowalającego stanu pomieszczeń, w których przebywają lub przebywać mogą osoby pozbawione wolności, wizytujący ujawnili obecność niezabudowanych kącików sanitarnych w celach jednoosobowych. Ponadto w każdym z pawilonów znajdowały się trzynastoosobowe cele mieszkalne. W wystąpieniu do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 22 listopada 2018 r. (IX.517.599.2017.PM) Rzecznik Praw Obywatelskich stanął na stanowisku, że ze względu na panujące warunki umieszczanie osadzonych w celach większych niż dziesięcioosobowe stanowić może przejaw niehumanitarnego traktowania. Dyrektor Generalny SW pogląd ten podzielił i nakazał zmniejszenie pojemności cel do maksymalnie 10 osadzonych.

W odpowiedzi na obydwie podniesione powyżej kwestie dotyczące warunków bytowych dyrektor Zakładu Karnego w Zarębie poinformował KMPT, iż prowadzone prace remontowe zmierzają ku usunięciu zaobserwowanych nieprawidłowości.

Z przedstawionych informacji wynika, że ponad 80% skazanych podjęło zatrudnienie, z czego więcej niż połowa pracuje odpłatnie. Niewątpliwie uznać należy to za dobrą praktykę. Na pochwałę zasługuje także nawiązanie współpracy przez dyrektora zakładu z kilkunastoma prywatnymi przedsiębiorstwami, w których zatrudnieni zostali skazani.

Dalsze informacje oraz rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.

 

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT