Zawartość

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przeprowadził wizytację w Placówce Całodobowej Opieki – „Willa Seniorówka” w Nałęczowie.

Data: 
Od 2019-09-03 do 2019-09-04

W dniach 3-4 września 2019 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację placówki całodobowej opieki dla osób przewlekle chorych i osób w podeszłym wieku „Willa Seniorówka” w Nałęczowie. 

Placówka funkcjonuje od 2014 r., w ramach działalności gospodarczej, prowadzonej na podstawie art. 67-69 ustawy o pomocy społecznej.  Zezwolenie na działalność na czas nieokreślony, wydał w formie decyzji Wojewoda Lubelski (nr decyzji PS-II.9423.2.1.2014).

Placówka oferuje opiekę dla 84 osób. Tyle samo osób przebywało w niej dniach wizytacji. W znacznej większości są to osoby cierpiące na demencję lub chorobę Alzheimera.
Wizytujący dokonali oglądu wszystkich pomieszczeń Domu (m.in. pokoi, sanitariatów, jadalni), przeprowadzili rozmowy z personelem placówki oraz zapoznali się z wybraną dokumentacją.
Delegacja nie odnotowała sygnałów świadczących o złym traktowaniu mieszkańców. Warunki panujące w placówce należy ocenić jako bardzo dobre. Personel i dyrekcja doskonale znają mieszkańców i dostosowują zarówno funkcjonowanie domu jak i jego wyposażenie do bieżących potrzeb Domu. Terapia zajęciowa prowadzona jest niemal codziennie a mieszkańcom gwarantowane są różnorodne aktywności nakierowane na wspomaganie pamięci, aktywność ruchową oraz opóźnianie postępowania zmian związanych z podeszłym wiekiem mieszkańców. 

Na szczególne uznanie zasługuje wysoki standard placówki, m.in. wykonywane na zamówienie meble w pokojach mieszkańców, również drewnianej obudowy łóżek rehabilitacyjnych co stwarza poczucie domowej atmosfery, jednolity wystrój pokoi, przestronne pomieszczenia mieszkalne oraz sanitarne. Wszystkie łazienki zarówno w pokojach mieszkańców jak i zewnętrzne są doskonale przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na terenie placówki nie ma stref niedostępnych ani trudno dostępnych dla osób mających trudności z poruszaniem się. 
Przedstawiciele KMPT zwrócili również uwagę na:

  • kwestię wyjść mieszkańców poza teren Domu (z uwagi na obawę o bezpieczeństwo mieszkańców jest ono możliwe wyłącznie w towarzystwie opiekuna),
  • potrzebę doposażenia części łazienek w pokojach mieszkańców w poręcze wspomagające, aby dostępne były one we wszystkich tych pomieszczeniach bez wyjątku. 
  • brak ewidencji stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego (taki wymóg przewiduje art. 68a ust. 1 lit. d) ustawy o pomocy społecznej),
  • konieczność wyeksponowania na terenie placówki danych teleadresowych instytucji stojących na straży praw człowieka, do których pensjonariusze lub ich bliscy mogliby zwrócić się w razie zaistnienia takiej potrzeby. 

Uwagi Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur i standardy, mające na celu poprawę opieki i warunków bytowych oraz zapobieganie złemu traktowaniu zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT