Zawartość

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przeprowadził wizytację w Krajowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej Nieletnich w Garwolinie.

Data: 
Od 2019-09-16 do 2019-09-18

W dniach 16-18.09.2019 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej Nieletnich w Garwolinie. 

Ośrodek – jako jedyny w Polsce – przeznaczony jest do wykonywania orzeczeń sądu o umieszczeniu osoby nieletniej w szpitalu psychiatrycznym w warunkach maksymalnego zabezpieczenia. Ośrodek dysponuje 40 miejscami dla pacjentów (dziewcząt i chłopców). Nieletni mogą być tu skierowani zarówno na obserwację psychiatryczną, jak i umieszczeni w trybie tymczasowym (art. 26 u.p.n.) lub w ramach środka leczniczego, o którym mowa w art. 12 u.p.n.

W dniu wizytacji w Ośrodku przebywało 35 pacjentów. Najmłodsi byli w wieku 12 lat. Delegacja KMPT dostrzegła wiele problemów systemowych wymagających zmiany prawa lub ustawowego uregulowania podstawowych zagadnień, np.: powołania komisji wskazującej właściwe miejsce wykonania środka leczniczego i określenie w ustawie jej uprawnień, zasad funkcjonowania i finansowania, braku precyzyjnego określenie poziomów i warunków zabezpieczenia w przepisach prawa (podstawowy, wzmocniony, maksymalny), ustalenia zasad przewozu nieletnich, w tym pokrywania kosztów odpowiedniego transportu, braku podstaw prawnych do przeprowadzania kontroli osobistych, przeszukań pomieszczeń, paczek oraz rzeczy pacjentów, braku przepisów prawnych regulujących zasady kontaktów nieletnich pacjentów z osobami spoza szpitala (odwiedziny, wykonywanie połączeń telefonicznych, korespondencja). Ponadto wątpliwości delegacji KMPT wzbudziła praktyka m.in.: stosowania przymusu bezpośredniego w postaci unieruchomienia pasami oraz kaftanem bezpieczeństwa, stosowania odpowiedzialności zbiorowej, używania wulgaryzmów przez jednego z pracowników.  

Szczegółowe zalecenia zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT