Zawartość

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przeprowadził wizytację w Placówce Całodobowej Opieki „Centrum Rehabilitacji i Wypoczynku Zielone Wzgórze” w Koleczkowie.

Data: 
Od 2019-10-02 do 2019-10-04

W dniach 2-4 października 2019 r. Krajowy Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadził wizytację w Centrum Rehabilitacji Zielone Wzgórze w Koleczkowie (poprzednia nazwa: „Dwór Seniora Zielone Wzgórze” w Koleczkowie). Placówka działa na mocy zezwolenia z dnia 15 kwietnia 2013 r., zmienionego decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r., jako placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku. Właścicielem i podmiotem prowadzącym placówkę jest Mentor sp. z o.o. z siedzibą w Kowalach. W dacie wizytacji na 165 dostępnych miejsce, w placówce przebywało 115 mieszkańców. Żaden z nich nie był osobą ubezwłasnowolnioną.

W trakcie wizytacji przedstawiciele KMPT zwrócili uwagę na bardzo dobre warunki bytowe zapewnione mieszkańcom domu. Placówka posiada ponadto przestronne pomieszczenia do prowadzenia rehabilitacji oraz szeroki wachlarz dostępnych zabiegów. Mieszkańcy domu mogą na miejscu skorzystać także z wizyty lekarskiej (w ramach POZ lub prywatnie) oraz konsultacji psychologicznej. Przedstawiciele KMPT nie odebrali od mieszkańców domu sygnałów wskazujących na niewłaściwe traktowanie ich przez personel placówki.
Dalsze informacje oraz rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.
 

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT