Zawartość

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przeprowadził wizytację w Zakładzie Karnym w Kłodzku.

Data: 
Od 2019-10-21 do 2019-10-23

W dniach 21-23 października 2019 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur (KMPT) wizytował Zakład Karny w Kłodzku. 
Delegacja dokonała oglądu Zakładu, przeprowadziła rozmowy z tymczasowo aresztowanymi i skazanymi oraz personelem, jak również zapoznała się z wybraną dokumentacją.
Nie odnotowano sygnałów świadczących o stosowaniu tortur lub innego nieludzkiego lub poniżającego traktowania osadzonych. 
Stwierdzone przez wizytujących zagrożenia dotyczą głównie problemów o charakterze systemowym, w szczególności braku w polskim systemie penitencjarnym właściwych rozwiązań dotyczących pobytu w zakładach karnych i aresztach śledczych osób przewlekle chorych, głuchoniemych i niewładających językiem polskim. 
Przedstawiciele KMPT nie napotkali trudności w realizacji zadań.
Zebrane podczas wizytacji informacje zostaną poddane analizie w Biurze RPO.
Szczegółowe zalecenia zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.
 

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT