Zawartość

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przeprowadził ponowną wizytację w Domu Pomocy Społecznej "Leśny" w Warszawie.

Data: 
Od 2019-11-04 do 2019-11-06

W dniach 4-6 listopada 2019 r.  przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) wizytowali Dom Pomocy Społecznej „Leśny” (DPS) w Warszawie, przy ul. Tułowickiej 3. W trakcie wizyty przeprowadzono ogląd pomieszczeń DPS (pokoje mieszkańców, świetlice, sanitariaty, stołówkę, sale terapii, itd. Ponadto przeprowadzono rozmowy z kierownictwem placówki oraz wybranymi mieszkańcami i pracownikami. Dokonano także analizy wybranej dokumentacji prowadzonej w DPS. Placówka przeznaczona jest dla 200 osób. W czasie wizytacji w Domu przebywało 189 mieszkańców (79 kobiet i 110 mężczyzn). 6 osób przebywało w szpitalu, a 5 na przepustce. 95 mieszkańców Domu przebywało tam na mocy postanowienia sądu. Podczas wizytacji DPS zamieszkiwało 51 osób ubezwłasnowolnionych całkowicie oraz 17 osób ubezwłasnowolnionych częściowo.
Dom Pomocy Społecznej „Leśny” jest jedynym w Warszawie domem o profilu psychiatrycznym. Dom składa się z sześciu oddziałów mieszkalnych (3 oddziały damskie i 3 męskie). DPS “Leśny” prowadzi także dwa zewnętrzne mieszkania wspomagane w ramach projektu unijnego „Samodzielny w domu/ Samodzielny w środowisku”. W placówce zatrudniony jest lekarz psychiatra oraz internista.
Wizytujący nie otrzymali sygnałów dotyczących złego traktowania mieszkańców ze strony personelu. Wręcz przeciwnie, osoby zamieszkujące DPS wskazywały na wysoki poziom profesjonalizmu pracowników Domu i podejście nacechowane empatią. Na pochwałę zasługuje także bogata oferta oddziaływań terapeutycznych i wydarzeń kulturalnych dostępna dla mieszkańców domu. W placówce działa Klub „Leśny” oraz pracownia artystyczno-techniczna, organizowane są także wyjścia do kina i teatru, a także kilkudniowe wycieczki.
Przedstawiciele Mechanizmu otrzymali informację od Dyrekcji placówki dotyczącą mieszkańca domu, który ze względu na silne zaburzenia stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych mieszkańców placówki oraz personelu. Kierownictwo oraz pracownicy placówki od wielu miesięcy bezskutecznie zabiegają o przeniesienie mieszkańca do placówki, która będzie w stanie zapewnić mu odpowiednią opiekę. 
Rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT