Zawartość

Wizytacja KMPT w Placówce Całodobowej Opieki – Dom Seniora „Leśne Zacisze” w Kliczkowie.

Data: 
Od 2020-02-17 do 2020-02-18

W dniach 17-18 lutego 2020 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur (KMPT) wizytował  Placówkę Całodobowej Opieki – Dom Seniora „Leśne Zacisze” w Kliczkowie. 
Delegacja dokonała oglądu Placówki, przeprowadziła rozmowy z jej mieszkańcami oraz personelem, jak również zapoznała się z wybraną dokumentacją.
Nie odnotowano sygnałów świadczących o złym traktowaniu mieszkańców. 
Wizytujący ustalili, że w Placówce zamieszkiwało 14 pensjonariuszy, podczas gdy zgodnie z aktualnym zezwoleniem na jej prowadzenie przeznaczona jest ona do pobytu maksymalnie 9 osób. Ponadto niektóre kwestie formalne związane z pobytem osób starszych w Placówce nie były dostosowane do wymogów znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej. Do mankamentów wizytowanej Placówki należy także uboga oferta zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych. 
Przedstawiciele KMPT nie napotkali trudności w realizacji zadań.
Zebrane podczas wizytacji informacje zostaną poddane analizie w Biurze RPO.
Szczegółowe zalecenia zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.

Autor informacji: 
Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne

    Wizytacje KMPT