Zawartość

Wizytacja KMPT w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej i Oddziale Zewnętrznym w Zabłociu.

Data: 
Od 2020-09-16 do 2020-09-18

W dniach 16 – 18 września 2020 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej, a także Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu (woj. lubelskie). Celem przeprowadzonych czynności było ustalenie warunków detencji, sposobu traktowania osób pozbawionych wolności przebywających w jednostkach oraz realizacji tzw. minimalnych gwarancji antytorturowych. W zainteresowaniu przedstawicieli KMPT pozostawały również kwestie związane z przeciwdziałaniem pandemii koronawirusa COVID-19. 

Zakład Karny w Białej Podlaskiej jest jednostką typu półotwartego dla mężczyzn -  recydywistów penitencjarnych z oddziałem aresztu śledczego i oddziałem terapeutycznym dla u
Podległy bialskiej jednostce Oddział Zewnętrzny w Zabłociu stanowi jednostkę penitencjarną typu półotwartego i otwartego przeznaczoną dla recydywistów penitencjarnych. W dniach, kiedy prowadzone były czynności kontrolne w jednostce przebywało 90 osadzonych (na 125 miejsc).

Przedstawiciele KMPT uznali warunki bytowe za dobre. Podkreślić jednak należy, iż w Oddziale Zewnętrznym w Zabłociu więźniowie zakwaterowani są w celach 17-osobowych (poza jedną celą przeznaczoną dla 6 osadzonych), natomiast w ciągu dnia mogą oni swobodnie poruszać się po obiekcie i korzystać z placu spacerowego.
Uwagę wizytujących zwróciły niewielkie place spacerowe w jednostce w Białej Podlaskiej. Zewnętrzna przestrzeń przeznaczona dla osadzonych nie była wyposażona w zadaszenia chroniące przed deszczem i dające cień w upalne dni. Przedstawiciele KMPT dostrzegli także brak osłonięcia kącika sanitarnego w celi izolacyjnej.
 
Z uzyskanych informacji wynika, iż od 1 marca 2020 r. 3 osadzonych objętych zostało kwarantanną, badaniom na obecność COVID-19 poddano 5 więźniów. Zarówno wśród osób pozbawionych wolności na terenie ZK i OZ, jak i funkcjonariuszy nie ujawniono przypadków zakażenia koronawirusem. Trzech przedstawicieli personelu poddano testom, a 1 skierowana została do odbycia kwarantanny.

Dyrektor Zakładu wprowadził szereg regulacji w zakresie przeciwdziałania COVID-19 w podległych jednostkach. W toku prowadzonych czynności wizytujący odnotowali, iż wszyscy funkcjonariusze pełnili służbę zabezpieczeni w maseczki ochronne i jednorazowe rękawiczki. Z uzyskanych informacji wynika, iż z uwagi na pandemię osadzeni uzyskali nieograniczony dostęp do ciepłej wody, zwiększono także możliwość skorzystania z kąpieli do 3 razy w tygodniu.

Przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur zwrócili uwagę na dobrą atmosferę panującą zarówno w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej, jak i w jego Oddziale Zewnętrznym w Zabłociu. W związku z pandemią koronawirusa wydłużono czas pracy wychowawców i psychologów, zwiększono także kontakty wychowawcze z osadzonymi przez wizytacje cel mieszkalnych i rozmowy indywidualne w celu lepszego rozpoznania nastrojów wśród osadzonych. Szczególną uwagę wizytujących zwróciła bogata oferta zajęć kulturalno – oświatowych, z których korzystać mogą więźniowie. Pomimo ograniczeń związanych z wprowadzonym stanem pandemii, osadzeni mają także możliwość spotkania z kapelanem, obecnym w jednostce w Białej Podlaskiej codziennie.


Dalsze informacje oraz rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji. 
 

Autor informacji: 
Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne

    Wizytacje KMPT