Zawartość

Wizytacja KMPT w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie - rozmowy z nieletnimi przez Skypa w związku z pandemią COVID-19

Data: 
Od 2021-03-23 do 2021-03-26

W dniach 23-26 marca 2021 roku, przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili za pośrednictwem komunikatora Skype, zdalną wizytację Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie.

 Organem prowadzącym Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Debrznie jest powiat Człuchowski. Placówka przeznaczona jest dla 135 chłopców, w dniu wizytacji podopiecznych było 108. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie funkcjonuje: Szkoła Podstawowa oraz Branżowa Szkoła I Stopnia.

W trakcie wizytacji przeprowadzono 27 rozmów, w tym 22 rozmowy z wychowankami placówki oraz rozmowy z pedagożką, dwiema psycholożkami, wychowawcą oraz Dyrektorem Ośrodka.

 Po wizytacji, placówka oceniona została pozytywnie. Na uwagę zasługuje wysoka znajomość zasad panujących w placówce, w tym systemu nagród i kar, którą wykazali się wychowankowie. Wszyscy chłopcy, również Ci przebywający najkrócej, podawali szczegółowo jakie nagrody i kary obowiązują oraz w jakich przypadkach mogą je otrzymać. Wskazywali również, że zarówno kary i nagrody stosowane są w sposób sprawiedliwy i przewidywalny. Wychowankowie, którzy przebywali wcześniej w innych placówkach podkreślali, że między innymi z tego powodu czują się w MOW w Debrznie lepiej niż w poprzednich ośrodkach. Rozmówcy wskazywali również na duże zaangażowanie Dyrektora Ośrodka w ich problemy.

 Wśród problemów zidentyfikowanych w MOW w Debrznie można wymienić niewystarczającą liczbę psychologów. W placówce zatrudnione są tylko dwie psycholożki, co biorąc pod uwagę jej pojemność (135 miejsc) jest niewystarczające.

 Delegacja KMPT zwróciła także uwagę na konieczność wsparcia personelu poprzez objęcie pracowników superwizją z uwagi na szczególny charakter ich pracy. Konieczne jest również systematyczne szkolenie kadry w zakresie sposobów radzenia sobie ze stresem oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.
W trakcie wizytacji zidentyfikowano również istotne problemy systemowe, które negatywnie wpływają na funkcjonowanie Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Polsce, a w konsekwencji również sytuację podopiecznych takich placówek.

Wszystkie powyższe kwestie zostaną szczegółowo opisane w raporcie powizytacyjnym.

Autor informacji: 
Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne

    Wizytacje KMPT