Zawartość

Wizytacja KMPT w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu - rozmowy z nieletnimi przez Skypa w związku z pandemią COVID-19

Data: 
Od 2021-03-24 do 2021-03-29

W dniach 24-26 oraz 29 marca 2021 r. przedstawicielka Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadziła rozmowy za pośrednictwem komunikatora Skype w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu. Zdalna wizytacja objęła poufne rozmowy z wychowankami i pracownikami placówki jak również analizę wybranej dokumentacji. 

Celem wizytacji KMPT, zgodnie z art. 19 OPCAT, było sprawdzanie sposobu traktowania osób nieletnich przebywających w placówce, w celu wzmocnienia, jeśli to niezbędne, ich ochrony przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem, a następnie przedstawianie rekomendacji właściwym władzom w celu poprawy traktowania oraz warunków osób nieletnich i zapobiegania torturom oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, mając na uwadze odpowiednie standardy organizacji międzynarodowych. Dodatkowo celem wizytacji było zweryfikowanie przygotowania placówki na zagrożenie związane z pandemią koronawirusa.

 Przedstawicielka Krajowego Mechanizmu nie odnotowała sygnałów świadczących o złym traktowaniu wychowanków. Przeciwnie, opinie przedstawiane na temat personelu były bardzo ciepłe i serdeczne. Nieletni bardzo pozytywnie wypowiadali się także o ogólnych warunkach i zasadach panujących w ośrodku.

W ocenie Mechanizmu mocną stroną wizytowanej placówki jest panująca w niej przyjazna, pełna wzajemnego poszanowania i zrozumienia atmosfera.
W wizytowanej jednostce zmian wymaga m. in. procedura przeprowadzania kontroli osobistej wychowanków jak również poddawanie wybranych wychowanków testom na obecność środków odurzających w organizmie.

 Szczegółowe wnioski oraz zalecenia zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne

    Wizytacje KMPT