Zawartość

Wizytacja KMPT w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie ( ul. Powstańców Śląskich 4) - rozmowy z pensjonariuszami przez Skypa w związku z pandemią COVID-19

Data: 
Od 2021-04-19 do 2021-04-21

W dniach 19-21.04.2021 r. przedstawicielka Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadziła wizytację online Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie przy ul. Powstańców Śląskich 4. W związku z wprowadzonym w Polsce stanem pandemii wizytacja przeprowadzona została w formie zdalnej, za pośrednictwem komunikatora internetowego.

 Dom działa od 1981 r., jest jednostką budżetową Gminy Rzeszów i funkcjonuje na podstawie zezwolenia Wojewody Podkarpackiego wydanego na czas nieokreślony. Placówka ma zasięg ponadgminny i przeznaczona jest dla 103 osób (kobiet i mężczyzn) w podeszłym wieku (88 miejsc) oraz osób niepełnosprawnych fizycznie (15 miejsc).

W dniu wizytacji w placówce przebywało 70 mieszkańców (2 ubezwłasnowolnionych), w tym 1 osoba umieszczona była na mocy decyzji sądu. Dyrektor DPS podkreślił, że pandemia koronawirusa spowodowała wyludnienie się Domu (problem ten dotyczy także innych placówek w Podkarpackiem). Od początku pandemii (tj. od 1.03.2020 r.) do Domu przyjęto zaledwie 12 nowych mieszkańców.

 Na przełomie października i listopada 2020 r. w DPS odnotowano przypadki zachorowania na Covid-19 wśród pracowników i mieszkańców. Łącznie Covid-19 przechorowało 18 mieszkańców (1 osoba zmarła) i 9 pracowników. Maksymalna liczba mieszkańców zakażonych jednocześnie w DPS wynosiła 10. Po ujawnieniu ogniska zakażenia, wszyscy mieszkańcy i pracownicy mieli wykonane testy wymazowe. Na terenie placówki jest wydzielone izolatorium (z osobnym wejściem), w którym umieszczane były wszystkie osoby zakażone koronawirusem.

 Przez pierwsze miesiące trwania pandemii sytuacja była trudna. Wprowadzono różne obostrzenia, aby zminimalizować ryzyko zakażenia mieszkańców. Zawieszono większość oddziaływań w stosunku do mieszkańców, fizjoterapię, zajęcia kulturalne z udziałem osób z zewnątrz, nabożeństwa w kaplicy. Wprowadzono zakaz wyjść poza teren placówki, niemożliwe były wyjazdy mieszkańców do rodziny, na urlopy. Każdy pokój wyposażony jest w balkon, dzięki czemu mogły odbywać się tzw. widzenia balkonowe (odwiedzający gromadzili się pod balkonem mieszkańców). Ponadto odwiedziny były organizowane wewnątrz placówki, ale z zachowaniem reżimu sanitarnego. W wyznaczonym pomieszczeniu ustawiono stolik, przy którym mogły odbywać się widzenia z rodziną (maksymalnie 2 osoby, widzenie mogło trwać 30 min., odwiedzający byli zobowiązani wcześniej się zaanonsować). W okresie letnim spotkania z bliski odbywały się w ogrodzie DPS-u. Obostrzenia te zostały zniesione po zaszczepieniu mieszkańców i pracowników. Szczepienia zorganizowano na terenie DPS-u z udziałem lekarza z przychodni, z którą DPS ma zawartą umowę na leczenie mieszkańców.

Szczegółowe zalecenia zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.
 

Autor informacji: 
Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne

    Wizytacje KMPT