Zawartość

Wizytacja KMPT w Domu Pomocy Społecznej we Wrocławiu (ul. Mączna 3) - rozmowy z pensjonariuszami przez Skypa w związku z pandemią COVID-19

Data: 
Od 2021-05-31 do 2021-06-01

W dniach 31.05-1.06.2021 r. przedstawicielka Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) wizytowała Dom Pomocy Społecznej (DPS) we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3. W związku z wprowadzonym w Polsce stanem pandemii wizytacja przeprowadzona została w formie zdalnej, za pośrednictwem komunikatora internetowego Skype.

W zainteresowaniu KMPT pozostawał stopień realizacji tzw. minimalnych gwarancji antytorturowych oraz traktowanie mieszkańców placówki, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji epidemicznej w DPS i wprowadzonych w jej wyniku obostrzeń. W trakcie wizytacji przeprowadzono rozmowy z dyrekcją placówki, wybranymi mieszkańcami oraz przedstawicielami personelu.

DPS we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3 przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych. Na dzień wizytacji w placówce przebywało 133 mieszkańców. 

Wizytująca nie otrzymała sygnałów dotyczących złego traktowania mieszkańców. Z przeprowadzonych rozmów wynikało, że osoby zamieszkujące DPS traktowane są z szacunkiem i troską, a personel placówki wykazuje się w swej codziennej pracy profesjonalizmem i empatią. Największym problemem, który zgłaszali wizytującej mieszkańcy była jakość dostarczanych posiłków. Ponadto nie wszyscy mieszkańcy byli dokładnie zorientowani co do sposobu i możliwości wizyt osób najbliższych. Jedna z mieszkanek zgłaszała przedstawicielce KMPT, że zbyt wcześnie kładziona jest do łóżka z wózka. 

KMPT widzi też potrzebę przeszkolenia pracowników DPS z Protokołu stambulskiego, tj. oficjalnego podręcznika ONZ dotyczącego diagnozowania oraz dokumentowania przypadków tortur i innych form okrutnego traktowania. Dokument ten dostępny jest w polskiej wersji językowej i odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu i zwalczaniu tortur oraz nieludzkiego i poniżającego traktowania.

Szczegółowe zalecenia zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.
 

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne

    Wizytacje KMPT