Zawartość

Koalicja Infolinii – szkolenie

Data: 
2014-12-17
słowa kluczowe: 

 

W Biurze RPO odbyły się warsztaty dla konsultantów telefonicznych w ramach „Koalicji Infolinii”. Tym razem szkolenie prowadziła Fundacja "Dzieci Niczyje", a jego zakres tematyczny dotyczył pracy z osobą w kryzysie emocjonalnym.

 

Uczestnicy warsztatów – przedstawiciele infolinii pomocowych mieli okazję wymienić się doświadczeniami w pracy konsultanta i przećwiczyć scenariusze postępowania związane z sytuacją trudną, jak np. wtedy, gdy rozmówca znajduje się w złej kondycji psychicznej. W spotkaniu wzięli udział również strażnicy Biura RPO, którzy często jako pierwsi mają kontakt z obywatelami.

 

Koalicja Infolinii została powołana w 2013 roku z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich i Fundacji „Dzieci Niczyje”. Celem działania zespołu jest przede wszystkim podnoszenie jakości pracy konsultanta telefonicznego, wzajemna wymiana doświadczeń i wypracowanie wspólnych standardów postępowania np. w sytuacjach kryzysowych. Pierwsze spotkanie przedstawicieli koalicjantów odbyło się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w czerwcu 2013 roku. Opracowano wówczas model współpracy, w ramach którego odbywają się cykliczne, bezpłatne szkolenia pracowników poszczególnych infolinii oraz wydawany jest Informator telefoniczny.


 

Galeria

  • na zdjęciu uczestnicy szkolenia

    na zdjęciu uczestnicy szkolenia
  • na zdjęciu uczestnicy szkolenia

    na zdjęciu uczestnicy szkolenia