Zawartość

KOALICJA INFOLINII – bezpłatny Informator

W listopadzie 2014 r. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wydało publikację pt. „Infolinie. Telefony pomocowe. Informator”. Opracowanie jest pierwszym tego typu w Polsce - zawiera zestawienie organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, które prowadzą system telefonicznego wsparcia dla obywateli i podjęły współpracę w ramach Koalicji Infolinii.


Koalicja Infolinii została powołana w 2013 roku z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich i prezes Fundacji „Dzieci Niczyje” dr Moniki Sajkowskiej. Celem działania zespołu jest przede wszystkim podnoszenie jakości pracy konsultanta telefonicznego, wzajemna wymiana doświadczeń i wypracowanie wspólnych standardów postępowania np. w sytuacjach kryzysowych. Pierwsze spotkanie przedstawicieli koalicjantów odbyło się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w czerwcu 2013 roku. Opracowano wówczas model współpracy, w ramach którego odbywają się cykliczne, bezpłatne szkolenia pracowników poszczególnych infolinii oraz wydawany i uaktualniany będzie (co pół roku – wersja elektroniczna, raz w roku – drukowana) Informator telefoniczny. Ma on przede wszystkim ułatwić osobom poszukującym informacji lub porady znalezienie najbardziej właściwego adresata w sprawach dotyczących przemocy czy innych, trudnych sytuacji.

 

Mamy nadzieję, że Informator będzie również służyć jako wzór do naśladowania dla innych instytucji i zachęci je do współpracy z Koalicją Infolinii. Dlatego zapraszamy organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne, które prowadzą infolinie i telefony pomocowe do zaangażowania się w projekt.

 

Kontakt w tej sprawie: (22) 55 17 989, e-mail: j.troszczynska@brpo.gov.pl (Joanna Troszczyńska, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich).

 

Zachęcamy ponadto do pobrania i umieszczenia na Państwa stronie internetowej logo Kolacji Infolinii z linkiem do Informatora, który można pobrać bezpłatnie w formie PDF pod adresem http://www.rpo.gov.pl/pl/content/biuletyn-rpo-materialy-nr-84-infolinie-telefony-pomocowe-informator.