Zawartość

Kobiety w życiu publicznym - odpowiedź Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania na wystąpienie Rzecznika

Data: 
2014-09-29

Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania, prof. Małgorzata Fuszara, udzieliła odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie problemu niewielkiego i niesatysfakcjonującego udziału kobiet w polskim życiu politycznym.

Autor informacji: 
Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania