Zawartość

Kolejne spotkanie w sprawie granic Opola

Data: 
2016-11-22
Położenie: 
  • Warszawa
    Polska
  • Opole
    Polska
słowa kluczowe: 

22 listopada w Biurze RPO odbyło się kolejne spotkanie dotyczące sporu wokół granic Opola. Wziął w nim udział prezydent Opola a także samorzadowcy z przylegających do miasta gmin. 

W trakcie odbytego spotkania,przedstawiciele zainteresowanych samorządów, w tym włodarze miasta Opole przedstawili swoje stanowiska co do kwestii podziału miejscowości ościennych na rzecz przyłączenia do Opola. W trakcie spotkania zasygnalizowano również problem  finansowych rozliczeń między zainteresowanymi samorządami.

Przedmiotem rozmów były także skierowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Prezydenta Miasta Opola oraz udzielone przez te organy odpowiedzi (kopie pism w załączeniu). W spotkaniu - mimo zaproszenia - nie uczestniczyli reprezentanci Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. Dzień wcześniej w BRPO  odbyło się za to seminarium eksperckie poświęcone problematyce wpływu zmian terytorialnych na uprawnienia mniejszości W dyskusji wzięli udział: rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, zastępczyni RPO Sylwia Spurek, poseł Ryszard Galla, przedstawiciele mniejszości niemieckiej, naukowcy zajmujący się tematyką samorządu terytorialnego oraz pracownicy Biura RPO.

Galeria

  • Zdjęcie: Ludzie przy stole
    22.11, BRPO. Od lewej: Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola, Leonard Pietruszka, wójt Komprachcic, Henryk Wróbel, wójt Dobrzenia, mec. Kamil Puszczewicz, Krzysztof Wysdak, zarząd pow. opolskiego, Róża Malik, burmistrz Prószkowa, Marek Leja, wójt Dąbrowy