Godło RP

Kolejni studenci rozpoczęli praktyki w Biurze RPO

Data: 
2017-08-02
słowa kluczowe: 

- Wierzę, że będzie to dla Was bardzo owocny miesiąc, że przez ten czas poznacie wiele ciekawych spraw i zdobędziecie cenne doświadczenia – mówił rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, podczas spotkania z praktykantami, którzy w sierpniu rozpoczęli wakacyjny staż. To druga grupa studentów prawa oraz laureatów konkursów i olimpiad dotyczących praw człowieka, którzy dostali się na praktyki w Biurze RPO.

By wziąć udział w programie praktyk RPO studenci musieli rozwiązać kazus dotyczący prawa do zgromadzeń, a podczas rozmowy kwalifikacyjnej odpowiadali m.in. na pytania dotyczące uprawnień Rzecznika Praw Obywatelskich. Z ponad 100. zgłoszeń wybraliśmy 30 osób, które w lipcu, sierpniu i we wrześniu uczestniczą w pracach Biura RPO.

Każdy praktykantów spędzi miesiąc w Biurze RPO. W tym czasie pozna strukturę urzędu, zobaczy co dzieje się ze skargami, które są kierowane do RPO. Następnie praktykanci trafią do wybranych przez siebie zespołów merytorycznych, gdzie będą brali udział w przygotowywaniu wystąpień generalnych RPO, wniosków do Trybunału Konstytucyjnego czy odpowiedzi na skargi obywateli.

Oprócz codziennej pracy z dokumentami, młodzi ludzie będą spotykać się również z ekspertami ze wszystkich zespołów w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, by rozmawiać o najważniejszych działaniach podejmowanych przez RPO, a także z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Po zakończeniu praktyk najlepsi studenci mogą zostać Ambasadorami RPO.

  • zdjęcie: przy białych stołach siedzi kilka osób
    Adam Bodnar spotkał się z praktykantami
  • zdjęcie: przy stołach siedzi kilkanaście osób
    Osoby, które rozpoczęły praktyki w Biurze RPO w sierpniu 2017 r.