Zawartość

Komendant Główny Policji odpowiedział RPO w sprawie użycia przez policjanta prywatnego paralizatora: wydałem zakaz używania takich urządzeń

Data: 
2017-07-13
Położenie: 
  • Lublin
    Polska
Komendant Główny Policji odpowiedział na wystąpienie RPO w sprawie użycia przez policjanta prywatnego paralizatora wobec obywatela Francji. 
 
- Konsekwencją powyższego wydarzenia było przesłanie przeze mnie do wszystkich jednostek Policji pisma zawierającego głęboką dezaprobatę dla tego typu zachowań. Wydałem polecenia kategorycznego zakazu posiadania, używania i wykorzystywania - w czasie służby i podczas realizacji zadań służbowych - jakichkolwiek prywatnych środków przymusu bezpośredniego lub urządzeń podobnie działających. Poleciłem także niezwłoczne sprawdzenie wyposażenia do służby wszystkich policjantów, a w przepadku ujawnienia tego rodzaju środków - podjęcie radykalnych działań eliminujących takie sytuacje, łącznie z kierowaniem stosowanych zawiadomień do prokuratury – czytamy w piśmie.
 
Komendant Główny Policji przedstawił szczegóły dotyczące zatrzymania obywatela Francji oraz poinformował o czynnościach podjętych wobec funkcjonariuszy policji.

Galeria

  • Błyskawica

    Tortury