Godło RP

Komentarz dyr. Przemysława Kazimirskiego

  • Mężczyzna na tle biblioteki. Znak "play"
    Komentarz dyr. Przemysława Mierzejewskiego, KMPT