Zawartość

Komisja Ekspertów ds. Migrantów

Data: 
2014-09-15

W Biurze RPO odbyło się posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Migrantów. W spotkaniu udział wzięli m.in.: Iwona Matysiak przedstawicielka Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, nadkom. Wanda Mende i asp. szt. Małgorzata Wagner z Komendy Głównej Policji oraz Szymon Hajduk z Urzędu ds. Cudzoziemców.

Tematami przewodnimi spotkania były przede wszystkim: sytuacja prawna bezpaństwowców w Polsce oraz problem przemocy ze strony bliskich wobec kobiet – przymusowych migrantek. Merytorycznym dopełnieniem omawianej problematyki były m.in. prezentacja dr. Witolda Klausa ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej i wystąpienie Joanny Garnier z Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada” oraz  zapoznanie z raportem przygotowanym przez Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć pt. „Niewidzialni bezpaństwowcy w Polsce”.
 

Galeria

  • na zdjęciu wypowiada się  do mikrofonu reprezentantka Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

    na zdjęciu wypowiada się do mikrofonu reprezentantka Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć
  • na zdjęciu uczestnicy spotkania

    na zdjęciu uczestnicy spotkania
  • na zdjęciu uczestnicy spotkania

    na zdjęciu uczestnicy spotkania

Zobacz także