Zawartość

Konferencja „Uchodźcy i migranci w Polsce - wyzwania społeczno-kulturowe, pedagogiczne, etyczne" pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

Data: 
2016-03-17
słowa kluczowe: 

17 marca 2016 r. w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja „Uchodźcy i migranci w Polsce - wyzwania społeczno-kulturowe, pedagogiczne, etyczne" zorganizowana m.in. przez Katedrę UNESCO im. Janusza Korczaka. Rozmowy i wystąpienia prelegentów dotyczyły wyzwań społeczno-kulturowych, pedagogiczno-psychologicznych i etycznych, związanych z masowymi migracjami. Organizatorm zależało przede wszystkim na interdyscyplinarnej wymianie wiedzy i dowiadczeń na temat postaw i zachowań dwóch stron spotkania: przybywających do Polski migrantów spoza Europy oraz społeczeństwa polskiego - podzielonego w kwestii przyjęcia/nieprzyjęcia uchodźców.