Zawartość

Konferencja „Obecna? Równość wyznaniowa i światopoglądowa w edukacji publiczne" w Warszawie pod patronatem RPO

Data: 
2016-03-30
słowa kluczowe: 

Projekt realizowany jest przez Fundację na Rzecz Różnorodności Polistrefaw ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Funduszy EOG. Konferencja organizowana przy wsparciu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.