Zawartość

Konferencja „20 lat Kodeksu karnego skarbowego” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2019-11-05
Położenie: 
 • Plac Żelaznej Bramy 10
  Warszawa
  Polska
słowa kluczowe: 

Konferencja „20 lat Kodeksu karnego skarbowego” odbędzie się 5 listopada 2019 roku w Pałacu Lubomirskich, mieszczącym się w Warszawie przy Placu Żelaznej Bramy 10. Organizatorem wydarzenia jest Krajowa Rada Doradców Podatkowych.

W ramach czterech planowanych paneli tematycznych podjęta zostanie próba odpowiedzi m.in. na pytanie, jaka jest przyszłość Kodeksu i czy regulacja jest nam nadal potrzebna? Czy wzrost represyjności przestępstw VATowskich wpływa na przestrzeganie prawa, a jeśli tak, to w jaki sposób? Jaka jest rola biegłego w sądowym postępowaniu karnym skarbowym, a także czy potrzebny jest kodeks karny skarbowy?

Program konferencji:

 • Otwarcie konferencji - Prof. dr hab. Adam Mariański Przewodniczący KROP
 • KKS - przyszłość regulacji
  • Założenia kodyfikacji KKS
  • 20 lat funkcjonowania kodeksu karnego skarbowego - ocena regulacji
  • Przyszłość kodeksu karnego skarbowego - czy regulacja jest nam nadal potrzebna?
  • Prawo karne skarbowe a prawo karne podatkowe
 • KKS - aktualne problemy
  • Zbrodnie Vatowskie. KKS a przepisy art. 270a i 271a kodeksu karnego - próba oceny
  • Zatrzymanie karuzeli - czy wzrost represyjności przestępstw VAT-owskich wpływa na przestrzeganie prawa
  • Należyta staranność przedsiębiorcy jako punkt wyjścia odpowiedzialności karnoskarbowej
  • Zastosowanie generalnej klauzuli zwalczania unikania opodatkowania a odpowiedzialność karna skarbowa
 • Zagadnienia procesowe
  • Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności - przywilej podatnika czy sposób na wymuszenie przyznania się do niepopełnionego przestępstwa
  • Przedawnienie zobowiązań podatkowych a postępowanie karne skarbowe
  • Rola biegłego w sądowym postępowaniu karnym skarbowym
  • Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe polegające na uszczupleniu podatkowej należności publicznoprawnej
 • KKS a doradcy podatkowi
  • Granice odpowiedzialności doradcy podatkowego jako osoby zajmującej się sprawami gospodarczymi klienta - problem art. 9 § 3 kk
  • Problem wykonania czynności „na polecenie klienta” a odpowiedzialność karna skarbowa. Pomocnictwo i podżegania do przestępstw skarbowych
  • Czy potrzebny jest kodeks karny skarbowy?