Zawartość

Konferencja „3 x M - miłość, małżeństwo i majątek. Czyli słów kilka o majątkowych prawach i obowiązkach małżonków” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2019-04-11
Położenie: 
  • Katowice
    Polska
słowa kluczowe: 

11 kwietnia 2019 roku od godz. 9:00 do godz. 17:30 w auli nr 7 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Rodzinnego zatytułowana: „3 x M - miłość, małżeństwo i majątek. Czyli słów kilka o majątkowych prawach i obowiązkach małżonków”.

Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Prawa Rodzinnego „Ignis Familae” działające przy Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego  Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Ideą konferencji jest zaprezentowanie problematyki związanej z majątkowymi prawami i obowiązkami małżonków w polskim systemie prawnym, także na tle porównawczym.

Spotkanie ma na celu kompleksowe omówienie zagadnień związanych z majątkowymi umowami małżeńskimi, podziałem majątku wspólnego, a w szczególności z alimentami, ich egzekucją, pełnionymi funkcjami czy roszczeniami w przedmiocie alimentów. Tematyka Konferencji stanowi jedno z ważniejszych zagadnień współczesnego świata, niejednokrotnie jest związana z relacjami rodzinnymi i dobrem dziecka. Organizatorzy chcą zwrócić uwagę na skutki obecnie obowiązujących rozwiązań prawnych oraz zaproponować zmiany w zakresie obowiązków i praw majątkowych między małżonkami.