Zawartość

XII Konferencja Naukowa Międzynarodowego Prawa Humanitarnego „70 Rocznica Konwencji Genewskich” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2019-06-07
Położenie: 
  • Gdańsk
    Polska
słowa kluczowe: 

XII Konferencja Naukowa Międzynarodowego Prawa Humanitarnego „70 Rocznica Konwencji Genewskich” odbędzie się 7 czerwca 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. To cykliczna inicjatywa Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

 W dniu 12 sierpnia 2019 roku mija siedemdziesiąta rocznica podpisania Konwencji Genewskich o Ochronie Ofiar Wojny, które nadały nowy wymiar obowiązującemu dotąd międzynarodowemu prawu humanitarnemu. Rocznicy tej towarzyszy pytanie o rolę tych instrumentów prawa międzynarodowego w historii konfliktów zbrojnych. Pytanie to odgrywa szczególną rolę na tle współczesnych kryzysów humanitarnych, naznaczonych działaniami podmiotów, które naruszają normy zakodowane w przyjętych siedemdziesiąt lat temu konwencjach. Mając na uwadze znaczenie tego wyzwania dla społeczności międzynarodowej organizatorzy konferencji poświęcają uwagę zagadnieniu ochrony ofiar konfliktów zbrojnych, rozpatrywane w kontekście postanowień Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 roku oraz rozwijających je Protokołów Dodatkowych I i II z 1977 roku.