Zawartość

Konferencja Naukowa „Aktualne problemy prawodawstwa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2019-10-17 do 2019-10-18
Położenie: 
 • Zakopane
  Polska
słowa kluczowe: 

Konferencja Naukowa „Aktualne problemy prawodawstwa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej” odbędzie się w dniach 17-18 października 2019 roku w Zakopanem. Wydarzenie organizowane jest w ramach IV Środkowoeuropejskiego Forum Prawno-Administracyjnego przez pracowników: Katedry Prawa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie i Katedry Prawa Konstytucyjnego oraz Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Opolskiego.

Temat Konferencji Naukowej jest wynikiem obserwacji zachodzących zmian nie tylko w polskim porządku prawnym czy w obcych systemach prawnych, ale również w świadomości społeczeństwa (jednostki) w odniesieniu do procesu tworzenia prawa. Wynika to z faktu, że prawo staje się coraz bardziej rozbudowane i różnorodne, a jednocześnie zmienne, niejasne, pełne luk i wątpliwości oraz o niskiej jakości formalnej oraz merytorycznej (stanowisko Sądu Najwyższego wobec procesu legislacyjnego za 2008 rok).

Aktualnie można zauważyć dominujące zjawisko inflacji prawa (legislacji), które sprowadza się do nadprodukcji aktów prawnych, wynikającego z dosyć powszechnego, lecz częstokroć błędnego założenia, że najlepszym rozwiązaniem problemu społecznego, z jakim przyszło się mierzyć, jest jego drobiazgowe uregulowanie. Nie zawsze przekłada się to pozytywnie na jakość polskiej legislacji. Ważnym etapem procesu legislacyjnego jest udział społeczeństwa, które powinno mieć szanse wyrazić swoją opinię na temat zasadności tworzenia danego aktu prawnego i jego istoty, co do rzeczywistych problemów obywateli.

Główne obszary badawcze, które będą tematem obrad konferencji:

 • procedura tworzenia prawa vs rzeczywistość,
 • poziom systemu tworzenia prawa (jakość aktów normatywnych, sposoby ich podejmowania i ogłaszania, niespójność przepisów prawa, nowelizacje aktów prawnych itp.),
 • lobby ustawodawcze,
 • ustawodawca w procesie tworzenia prawa (kompetencje, kultura prawna, transparentność podejmowanych działań prawodawczych),
 • udział społeczeństwa w procesie tworzenia prawa,
 • inflacja prawa,
 • legal transplants w prawodawstwie,
 • wzajemne oddziaływanie na siebie gałęzi prawa publicznego,
 • transfery metod działania/narzędzi prawnych/instytucji pomiędzy poszczególnymi gałęziami prawa publicznego,
 • problematyka prywatyzacji prawa publicznego i publicyzacji prawa prywatnego.