Zawartość

II Psychokryminalistyczna Konferencja Naukowa „Ciemna liczba przestępstw – przestępstwa przeciwko kobietom” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2019-11-18
Położenie: 
  • Katowice
    Polska
słowa kluczowe: 

II Psychokryminalistyczna Konferencja Naukowa „Ciemna liczba przestępstw – przestępstwa przeciwko kobietom” odbędzie się 18 listopada 2019 roku na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Katowicach.

Dyskusja dotyczyć będzie przestępstw przeciwko kobietom, w szczególności tych, które pozostają niewykryte. Dużo uwagi poświęcone zostanie zdarzeniom kryminalnym trudnym do ujawnienia, takim jak: zaginięcia, gdzie mogło dojść do zabójstwa osoby zaginionej i ukrycia ciała; przemocy psychicznej w rodzinie, w domu, w pracy, czy w internecie, gdzie brak będzie materialnych śladów działania sprawcy; przemocy fizycznej w sytuacji, kiedy ofiara chroni sprawcę; przestępstw seksualnych, gdzie ofiary się wstydzą albo boją zawiadomić służby oraz różne inne zdarzenia, które pozostają niewykryte lub nieprawidłowo zakwalifikowane w sensie prawnokarnym, a czasami także społecznym.

Konferencja będzie stanowiła interdyscyplinarne forum do wymiany doświadczeń w zakresie walki z ciemną liczbą przestępstw: dla funkcjonariuszy organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości, naukowców i praktyków zajmujących się walką z przestępczością i pomocą dla ofiar przestępstw, dla studentów oraz osób zajmujących się profilaktyką przestępczości, a także jej zwalczaniem.