Zawartość

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek w obliczu prawa. 100 lat wzajemnych doświadczeń nauki i praktyki” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2019-10-24 do 2019-10-25
Położenie: 
  • Gdańsk
    Polska
słowa kluczowe: 

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek w obliczu prawa. 100 lat wzajemnych doświadczeń nauki i praktyki” odbędzie się w dniach 24-25 października 2019 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Uczestnicy wydarzenia będą zastanawiać się nad rolą i funkcją instytucji takich jak: sądy, prokuratury, więziennictwo, kuratela sądowa czy oddziały psychiatrii sądowej w kształtowaniu wiedzy o mechanizmach funkcjonowania człowieka w rzeczywistości społecznej. Zależności pomiędzy człowiekiem a prawem są coraz bardziej zawiłe, rośnie liczba zagadnień i problemów, z którymi musimy się zmierzyć. Spotkanie ma służyć wymianie poglądów, która pomoże zintegrować i uporządkować wielość wątków, z którymi zmaga się konkretny człowiek, jak i poszczególne instytucje w obszarze wymiaru sprawiedliwości, profilaktyki czy ochrony zdrowia.

W dyskusji wezmą udział m.in. przedstawiciele Służby Więziennej, Kurateli Sądowej, Policji, Sądownictwa oraz naukowcy ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Meksyku, Ukrainy.