Zawartość

VIII Ogólnopolska Konferencja „Człowiek w środowisku. Kompetencje, wiedza, zasoby a samorealizacja osób po kryzysie psychicznym” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2019-06-19
Położenie: 
  • Warszawa
    Polska
słowa kluczowe: 

VIII Ogólnopolska Konferencja „Człowiek w środowisku. Kompetencje, wiedza, zasoby a samorealizacja osób po kryzysie psychicznym” odbędzie się 19 czerwca 2019 r. w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Cykl konferencji „Człowiek w środowisku” rozpoczął się w 2012 r. i zajmował się dotychczas następującymi zagadnieniami:

  • metody pomocy psychologicznej i oddziaływań psychoterapeutycznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • problematyka i metody profesjonalnej pomocy rodzinom, której członkiem jest osoba chorująca psychicznie,
  • profesjonaliści pracujący z osobami chorującymi psychicznie: ich doświadczenie, a także trudności i obciążenia związane ze specyfiką ich pracy,
  • różne spojrzenia na kryzys psychiczny,
  • zapobieganie stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • wpływ różnych zasobów i twórczości na proces zdrowienia osób chorujących psychicznie,
  • kryzys psychiczny w ujęciu pozytywnym jako czynnik motywacyjny w procesie zdrowienia osób chorujących psychicznie.

W czasie VIII edycji konferencji „Człowiek w środowisku” organizatorzy mają zamiar kontynuować tematykę kryzysu psychicznego w ujęciu psychologii pozytywnej. Planują skupić się na zasobach, wiedzy i kompetencjach osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Zdobywana wiedza, rozwijane kompetencje i zasoby to czynniki, które są ważne w procesie samorealizacji każdego człowieka. Koncentracja na mocnych stronach osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego jest ich siłą nie tylko w pokonywaniu choroby, ale także w realizacji ich planów, osiąganiu celów i spełnianiu marzeń.

Autor informacji: 
Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej