Zawartość

Konferencja „Europejskie gwarancje prawidłowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2019-04-08
Położenie: 
  • Wrocław
    Polska
słowa kluczowe: 

8 kwietnia 2019 roku we Wrocławiu odbędzie się konferencja naukowa „Europejskie gwarancje prawidłowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych” organizowana przez Katedrę Postępowania Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach cyklu Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe.

Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe są cykliczną konferencją naukową, a ich tematyka jest ściśle związana z aktualnymi zadaniami i wyzwaniami stojącymi przed dogmatykami prawa i praktykami. Celem najbliższej konferencji jest wskazanie, że system źródeł prawa nie ogranicza się do prawa polskiego, a Konstytucja RP, która w debacie publicznej uznawana jest za barierę dla stosowania prawa europejskiego (unijnego), wbrew tym poglądom, nie separuje prawa polskiego od prawa europejskiego. Przeciwnie, opierając się na tych samych wartościach, tj. przywiązaniu do zasady rządów prawa, demokracji i poszanowania praw człowieka, współistnieje z prawem europejskim i pozwala na jego pełniejsze urzeczywistnienie.