Zawartość

Międzynarodowa konferencja „Evidence in the light of general principles of criminal procedure - new challenges” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2019-09-23
Położenie: 
  • Wiedeń
    Austria
słowa kluczowe: 

Międzynarodowa konferencja „Evidence in the light of general principles of criminal procedure - new challenges” odbędzie się 23 września 2019 roku w Wiedniu, w Austrii. Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Postępowania Karnego TBSP UJ.

Konferencja porusza wyjątkowo ważny temat dowodu w procesie karnym, który stanowi fundamentalne zagadnienie dla tej dziedziny. Wraz z pojawieniem się nowych technologii oraz różnych, bardziej niestandardowych metod pozyskiwania dowodu przestępstwa, wymiar sprawiedliwości staje przed wyzwaniem postawienia granicy dopuszczalności i legalności dowodu w procesie karnym. W związku z postępem, ponownej weryfikacji muszą ulec już od dawna znane zasady procesowe, takie jak swobodna ocena dowodów czy legalna ocena dowodu.

Spotkanie umożliwi również zestawienie i porównanie karnoprocesowych uregulowań w zakresie pozyskiwania dowodów między studentami reprezentującymi różne kraje, takie jak Ukraina, Włochy czy Czechy.