Zawartość

Międzynarodowa konferencja nt. instytucji amicus curiae i obchody 15-lecia Programu Spraw Precedensowych pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2019-10-14 do 2019-10-15
Położenie: 
  • Warszawa
    Polska
słowa kluczowe: 

W dniach 14-15 października 2019 r. Helsińska Fundacja Praw Człowieka organizuje dwa wydarzenia międzynarodowe poświęcone litygacji strategicznej. Udział w nich wezmą prawnicy, obrońcy praw człowieka i przedstawiciele środowiska akademickiego z Polski, Rosji, Białorusi i Ukrainy. Celem wydarzeń jest rozwój litygacji strategicznej oraz przedstawienie polskich doświadczeń w jej prowadzeniu.

Pierwsza z konferencji poświęcona jest upowszechnieniu informacji o instytucji amicus curiae jako narzędziu rozwoju standardów i ochrony praw człowieka w krajach postsowieckich, wzmocnieniu kompetencji prawników, obrońców praw człowieka i przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie możliwości wniesienia i przygotowania amicus curiae. W czasie konferencji organizatorzy przedstawią również podręcznik „Amicus curiae - niezbędnik prawnika”. Wydarzenie to będzie współfinansowane z środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Fundacji Sprawiedliwości Międzynarodowej.

Konferencja połączona będzie z obchodami 15-lecia Programu Spraw Precedensowych prowadzonego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Spotkanie ma być z jednej strony podsumowaniem działań i inspiracją dla prawników z innych państw, a z drugiej okazją do zastanowienia się, w jakim kierunku powinna zmierzać litygacja strategiczna prowadzona w celu ochrony praw jednostki.