Zawartość

Konferencja Naukowa „ Transplantologia i Krwiodawstwo” pod patronatem RPO

Data: 
2016-04-18
słowa kluczowe: 

Konferencja odbywa się 18.04.2016. o godz.10.30 w Zespole Szkół  nr 36 im. M. Kasprzaka w Warszawie.

Celem konferencji jest propagowanie idei transplantologii i krwiodawstwa wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Wiedza o tym, jaką wartość dla śmiertelnie chorych ma krew i przeszczep narządów, jest nadal niewystarczająca. Konferencja jest przeznaczona dla uczniów kilkunastu warszawskich szkół ponadgimnazjalnych, reprezentowanych przez 10 osobowe grupy uczniów z opiekunem. Po konferencji przedstawiciele grup szkolnych otrzymają materiały edukacyjne propagujące ideę transplantologii i krwiodawstwa.  Zdobyta wiedza podczas konferencji, wsparta otrzymanymi materiałami, pozwoli na propagowanie idei krwiodawstwa i transplantologii wśród młodzieży ponadgimnazjalne