Zawartość

Konferencja Naukowa "W poszukiwaniu prawdy, czyli dowody w postępowaniu cywilnym i karnym" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2018-04-27
Położenie: 
  • Wrocław
    Polska
słowa kluczowe: 
Konferencja organizowana jest przez Kolo Nauk Penalnych „Liberum" oraz Koło Nauk Cywilnycli „Pacmm" działające w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.
Podjęcie tej problematyki stanowi próbę włączenia się w dyskusję naukową na tak ważny i aktualny temat studentów Uczelni.
Celem konferencji jest integracja studentów, doktorantów, środowisk naukowych różnych dziedzin nauki oraz Kół Naukowych, a także uwypuklenie roli dowodów w postępowaniu cywilnym i karnym.
Przedmiotem konferencji jest zwrócenie uwagi na przebieg i skuteczność procesu cywilnego i karnego, w kontekście zasad prawidłowego dochodzenia do prawdy. Problematyka obejmująca zakres konferencji skłaniać się będzie do wieloaspektowego wykorzystania dowodów w ramach procedowania, w tym zwłaszcza przeprowadzania dowodu z zeznań świadków, opinii biegłego, dowodu z dokumentów. Przedmiotem rozważań podejmowanych w zakresie tematycznym konferencji będzie również analiza wpływu i możliwości wykorzystania w procesie rozmaitych taktyk i technik kryminalistycznych, poczynając od tych o ugruntowanym dla procesu znaczeniu tj. daktyloskopia, mechanoskopia, osmologia, traseologia czy badanie pisma, po najnowsze osiągnięcia nauki w tym zakresie w tym zwłaszcza fonoskopię, czy badania śladów biologicznych.