Zawartość

Konferencja Naukowa w ramach V Częstochowskiego Sympozjum Administracyjno-Prawnego „Efektywna ochrona prawna jednostek – uwarunkowania, wyzwania, perspektywy” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2017-05-24
Położenie: 
  • Częstochowa
    Polska
słowa kluczowe: 

Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądowego Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania Akademii im. Jana Długosz w Częstochowie organizuje 24 maja konferencję naukową  w ramach V Częstochowskiego Sympozjum Administracyjno-Prawnego „Efektywna ochrona prawna jednostek – uwarunkowania, wyzwania, perspektywy”.

Myśl przewodnia konferencji koncentruje się wokół efektywnej ochrony prawnej jednostek – jej uwarunkowań, wyzwań i perspektyw. Przy czym pojęcie „efektywności” obejmuje zarówno łatwiejszy dostęp do sądu oraz szybkie uzyskanie finalnego rozstrzygnięcia w sprawie, jak i zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości.