Zawartość

Konferencja "(NIE)pełnosprawny w pracy i biznesie" połączona z panelem dyskusyjnym "Przedsiębiorco nie bój się zatrudniać niepełnosprawnych" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2017-09-15
Położenie: 
  • Rzeszów
    Polska
słowa kluczowe: 

Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie wspólnie z Uniwersytetem Rzeszowskim, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych organizuje ogólnopolską konferencję „(Nie)pełnosprawny pracy i biznesie” oraz dyskusję „Przedsiębiorco nie bój się niepełnosprawnych”.

Celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi na kwestię dotycząca podejmowania zatrudnienia oraz rozpoczynania prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne. Wartością dodaną będzie zaprezentowanie możliwości merytorycznego i praktycznego wsparcia oferowanego przez organy administracji publicznej, które służyć ma likwidacji barier i obaw związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Uczestnicy i prelegenci będą także mieli możliwość wzięcia udziału w dyskusji poświęconej formalno-prawnemu otoczeniu pracowników, przedsiębiorców niepełnosprawnych oraz ich sytuacji na rynku pracy. Z ramienia Biura RPO w konferencji weźmie udział dyr. Magdalena Kuruś.