Zawartość

Międzynarodowa konferencja „Nierówna edukacja. Forum wymiany myśli i doświadczeń” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2019-11-20
Położenie: 
 • Cieszyn
  Polska
słowa kluczowe: 

Międzynarodowa konferencja „Nierówna edukacja. Forum wymiany myśli i doświadczeń” odbędzie się 20 listopada 2019 roku w Cieszynie. Organizatorem wydarzenia jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Zakład Pedagogiki Specjalnej. Spotkanie odbędzie się w siedzibie wydziału przy ul. Bielskiej 62.

Celem przedsięwzięcia jest wymiana myśli na temat współczesnej edukacji i doświadczeń z edukacją związanych — pomiędzy przedstawicielami nauki i praktyki, w gronie osób reprezentujących różnorodne środowiska, badaczy różnych dyscyplin oraz uczniów, rodziców, nauczycieli, kadry zarządzającej oświatą, środowisk samorządowych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, związków zawodowych.

Dyskusja ukierunkowana będzie na nierówności w edukacji: nierówny dostęp do szkół, nierówne traktowanie w procesie edukacji, nierówne szanse realizacji zamierzeń. Instytucje edukacyjne są często miejscem, gdzie dochodzi do dyskryminacji, gnębienia, odbierania godności uczennicom i uczniom innym niż większość: biedniejszym, mniej sprawnym, mniej zdolnym, członkom mniejszości etnicznych, imigrantom, niewierzącym, osobom ze środowisk LGBT.

Sesje panelowe będą dotyczyć m.in. następujących zagadnień

 • Nierówność płci w odniesieniu do edukacji.
 • Osoby z niepełnosprawnością w praktyce edukacyjnej.
 • Szanse i bariery w edukacji osób starszych.
 • Pochodzenie etniczne a szanse i osiągnięcia edukacyjne uczniów.
 • Ostracyzm czy akceptacja? Osoby o odmiennej orientacji seksualnej w instytucjach edukacyjnych.
 • Lekcje religii czy nauka o religiach? Wierzący i niewierzący w szkole.
 • Kapitał społeczno-kulturowy a przebieg i rezultaty kształcenia.
 • Nauczyciele – w pracy z Innymi. Przygotowanie, kwalifikacje, potrzeby.
 • Poprawa szans edukacyjnych na wsiach i w małych miastach — możliwości, podmioty działań. Przykłady dobrych praktyk.
 • Rola i możliwości samorządów we wdrażaniu równej i sprawiedliwej edukacji.
 • Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia edukacyjne na rzecz edukacji równościowej.