Zawartość

Konferencja nt. odpowiedzialności państwa za niesłuszne skazanie

Data: 
2015-12-11
słowa kluczowe: 

„Odpowiedzialność państwa za niesłuszne skazanie, pozbawienie wolności oraz oskarżenie” to tytuł konferencji, która odbyła się 11 grudnia br. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej organizatorami byli: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Katedra Prawa Karnego WPiA UJ oraz Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. prof. dr hab. Andrzej Zoll, prof. Włodzimierz Wróbel, Maria Ejchart-Dubois. Referat na temat odpowiedzialności państwa za niesłuszne oskarżenie wygłosiła dr Marta Kolendowska-Matejczuk z Biura RPO. Uczestnicy konferencji dyskutowali również o nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania karnego w zakresie odpowiedzialności państwa za niesłuszne skazanie oraz stosowanie środków przymusu bezpośredniego. Spotkanie podsumował Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar.