Zawartość

II Interdyscyplinarna Ekspercka Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oblicza dyskryminacji i środki jej przeciwdziałania” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2019-04-02
Położenie: 
  • Poznań
    Polska
słowa kluczowe: 

II Interdyscyplinarna Ekspercka Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oblicza dyskryminacji i środki jej przeciwdziałania” odbędzie się 2 kwietnia 2019 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Sala Lubrańskiego Collegium Minus UAM, ul. Wieniawskiego 1). Wydarzenie organizuje Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono” działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Stowarzyszenie „Dni Antydyskryminacji”.

Konferencja stanowi część III Dni Antydyskryminacji – tygodnia poświęconego tematyce dyskryminacyjnej, podczas którego odbywają się liczne szkolenia, warsztaty, wykłady otwarte, a także projekcje filmów związanych z omawianą tematyką. Finałem jest poznańska Żywa Biblioteka. W ubiegłych latach wydarzenia składające się na program Dni Antydyskryminacji cieszyły się dużą popularnością nie tylko wśród studentów UAM, ale przede wszystkim wśród mieszkanek i mieszkańców Poznania, którzy pragnęli zdobyć dodatkową wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prawa antydyskryminacyjnego, rodzajów dyskryminacji i sposobów jej przeciwdziałania.

Jednym z najbardziej istotnych założeń Konferencji jest stworzenie pola do dyskusji, której podstawą będą dotychczasowe badania z zakresu prawa antydyskryminacyjnego oraz doświadczenia związane z wykorzystaniem konkretnych przepisów w praktyce. Celem przyświecającym organizatorom jest zbadanie, w jaki sposób można zapobiegać dyskryminacji ze względu m.in. na płeć, wyznanie, pochodzenie etniczne, narodowość, rasę, wiek, niepełnosprawność oraz orientację seksualną. Kwestie te zostaną poruszone przez ekspertów z różnych dziedzin tak, aby spojrzeć na problematykę wykluczenia i nierówności z możliwie jak najszerszej perspektywy.

Planowanych jest pięć paneli dyskusyjnych:

  • panel prawny,
  • panel socjalno-antropologiczno-kulturowy,
  • panel instytucjonalny,
  • panel technologiczny,
  • panel artystyczny.