Zawartość

Konferencja podsumowująca projekt „DIGNITY & WELL-BEING: Exchange for changing” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2019-05-09
Położenie: 
  • Warszawa
    Polska
słowa kluczowe: 

9 maja 2019 w pomieszczeniach centrali Caritas Archidiecezji Warszawskiej przy Krakowskim Przedmieściu 62 oraz w sali pobliskiej Biblioteki Rolniczej odbędzie się międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt „DIGNITY & WELL-BEING: Exchange for changing” (W trosce o godność i dobrostan człowieka: Wymiana doświadczeń na rzecz zmiany praktyki) w ramach programu ERASMUS+, którego partnerem od ponad dwóch lat jest Caritas Archidiecezji Warszawskiej.

Projekt ma na celu doskonalenie metod pracy na rzecz jednej z najbardziej zmarginalizowanych zbiorowości – osób bezdomnych z szeroko pojętymi obciążeniami psychicznymi. W projekcie uczestniczą organizacje i instytucje pomagające na co dzień takim osobom w różnych krajach Europy. Partnerem wiodącym jest centralny szpital psychiatryczny w Lizbonie (Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa). Ponadto w projekcie biorą udział: SMES-Europa (Bruksela) - europejska federacja organizacji działających w sferze pomocy osobom zmarginalizowanym (Bruksela); Istituto Andrea Devoto - instytut badawczy zajmujący się promocją zdrowia psychicznego i przeciwdziałaniem marginalizacji (Florencja); Etairia Koinonikis Psixiatrikis kai Psixikis Ygeias - organizacja pracująca na polu psychiatrii środowiskowej (Ateny); Projekt UDENFOR – streeworkerzy z ulic Kopenhagi; Parc Sanitari Sant Joan de Deu – organizacja promująca zdrowie psychiczne wśród osób bezdomnych w Barcelonie; Midlands Simon Community – organizacja zapewniająca mieszkania osobom bezdomnym w Irlandii oraz Caritas Archidiecezji Warszawskiej, która prowadzi schroniska i przestrzenie mieszkalne oraz streetworking medyczny w lewobrzeżnej Warszawie.

Projekt zjednoczył praktyków pomocy osobom bezdomnym z różnych zakątków krajów Europy stawiając im zadanie opracowania przystępnego podręcznika dobrych praktyk do pracy z obciążonymi psychicznie osobami bezdomnymi oraz konspektu szkolenia dla osób, które zajmują się takimi ludźmi. Chodzi o to, aby lepiej słyszeć ich głos, rozumieć potrzeby i proponować adekwatniejszą pomoc.

Publiczna pomoc społeczna, służba zdrowia, miejskie zasoby mieszkaniowe, służby porządkowe, organizacje pozarządowe – wiele podmiotów działa lub może działać na rzecz najsłabszych, pozbawionych głosu i udziału w zasobach społeczeństwa. To działanie będzie skuteczne tylko pod warunkiem dobrego wzajemnego kontaktu między tymi podmiotami, poznania się, zrozumienia, skoordynowania. Potrzebne jest kreatywne szukanie dróg dotarcia do ukrytego ludzkiego cierpienia i biedy. O tym wszystkim będzie mowa na konferencji – podczas prezentacji podręczników oraz w toku dyskusji w grupach warsztatowych.