Zawartość

Konferencja Policja bez barier – lepiej rozumiem, sprawniej pomagam”

Data: 
2016-12-15

W Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się kolejna konferencja „Policja bez barier – lepiej rozumiem, sprawniej pomagam”. W spotkaniu wziął udział pierwszy zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektor Roman Rabsztyn, pełnomocnik terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich, pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. Osób Niepełnosprawnych, a także przedstawiciele śląskiej Policji.

 Główne cele przedsięwzięcia to:

  • propagowanie wśród policjantów oraz przedstawicieli innych służb garnizonu śląskiego założeń kampanii „Pełnosprawne bezpieczeństwo”,
  • podniesienie świadomości oraz uwrażliwienie na potrzeby środowiska osób niepełnosprawnych i osób starszych,
  • podejmowanie działań wpływających na poprawę poczucia bezpieczeństwa seniorów oraz osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami,
  • wymiana doświadczeń i poznanie dobrych praktyk w tym zakresie

Celem kampanii „Pełnosprawne bezpieczeństwo" jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej, jak również podniesienie świadomości społeczeństwa na potrzeby środowiska osób małosprawnych.

Najciekawsze wstąpienie - Hanny Pasterny - poświęcone było złym oraz dobrym praktykom postępowania z osobami z niepełnosprawnościami na co dzien oraz w kontakcie ze służbami mundurowymi. Hanna Pasterny pracuje jako konsultantka ds. osób z niepełnosprawnościami w stowarzyszeniu Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku  W 2011 roku dostała wyróżnienie w konkursie „Człowiek bez barier", a jej największą życiową pasją są podróże, które opisuje w książkach.

W podobnym tonie było utrzymane wystąpienie Macieja Orawskiego (wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego, morawski@slaskie.pl) na temat specyfikacji komunikacji z osoba niesłysząca i niedosłysząca.