Zawartość

Konferencja prasowa Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana (20.07.)

Data: 
2016-07-20
słowa kluczowe: 

Serdecznie zapraszamy na konferencję prasową członków zarządu Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana (International Ombudsman Institute – IOI). Podczas konferencji Ombudsmani Irlandii, Estonii, Austrii i Katalonii podsumują wyniki swojej misji rozpoznawczej w Polsce, która odbędzie się w dn. 19 i 20 lipca. W spotkaniu udział weźmie dr Adam Bodnar.

Wizyta zarządu IOI ma na celu zbadanie sytuacji ustrojowej polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i możliwości niezależnego wykonywania przez niego swojej funkcji. Delegaci spotkają się m.in. z przedstawicielami Senatu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Sądu Najwyższego, z Prezesem Trybunału Konstytucyjnego, Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania, Przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa oraz Rzecznikiem Praw Dziecka.

Konferencja prasowa odbędzie się 20 lipca 2016 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej ODIHR przy ul. Miodowej 10. Prosimy dziennikarzy o akredytacje  na adres: a.kabulska@brpo.gov.pl.